TCE TCE

Feb 3rd, 2021

Lokale samenwerking op TCE

Inspiration Uncategorized

Sinds deze week zijn de eerste lokale titels online op TCE. Enter Media en De Bode doen verslag vanuit de regio het Gooi en West Brabant en Zeeland en delen dit op The Content Exchange. Nationale, regionale en lokale media kunnen deze berichtgeving overnemen, op basis van de prijs en voorwaarden die de uitgevers daarvoor hebben opgesteld. In 3 klikken is voor iedere redactie samenwerking mogelijk met deze sterke lokale spelers tegen een marktconforme prijs. Het zijn de eerste stappen om te komen tot een brede lokale vertegenwoordiging op TCE. 

Lokale – en regionale samenwerkingen zijn op dit moment ‘hot’. De NOS werkt met veel succes samen, zowel digitaal als op TV programmering met de regionale omroepen. Het effect was daarvan direct zichtbaar. Afgelopen juni meldde de NOS dat de regionale content 13% van de traffic van haar app realiseerde, en de regionale omroepen halen uit de samenwerking 15% meer bereik. Een mooi voorbeeld hoe samenwerken op het gebied van content, leidt tot winst voor alle partijen die hieraan deelnemen.

Ook het rapport van De Raad voor Cultuur ‘Lokale Media niet te missen’ (november 2020) benadrukt het belang van samenwerking om lokale en regionale verslaggeving te ondersteunen. Het rapport geeft geslaagde (en minder geslaagde) voorbeelden hoe samenwerking gemeenschappelijke slagkracht verstevigt. Lokale en regionale omroepen maken hoogwaardige en onderscheidende content, maar in veel gevallen blijkt het moeilijk dit rendabel te exploiteren. Het realiseren van voldoende bereik van de content is hierbij van groot belang, met name digitaal.

Voor veel partijen is het aantrekkelijk om toegang te hebben tot kwalitatieve video en artikelen uit de regio. Precies om de reden die de NOS zo succesvol weet te realiseren; verhalen uit de regio en de buurt voegen iets toe aan de internationale en nationale verslaggeving. De Corona crisis bewijst eens te meer dat lokale verhalen en internationale gebeurtenissen nauw met elkaar kunnen zijn verbonden. 

De Raad voor Cultuur bepleit dat alle publiek gefinancierde content ook publiek beschikbaar moet worden gemaakt, gratis of tegen een redelijke vergoeding voor distributie. Lokale content is vaak ook commercieel gefinancierd en zou tegen een marktconforme vergoeding aangeboden kunnen worden. 

Samenwerking hoeft niet ‘gratis’ te zijn maar vooral ‘fair’. Het maken van bijzondere content is een intensief proces, voldoende en relevant bereik maakt dat de content ook exploitabel wordt. Of dat nou zit in een publieke opdracht of vanuit een commerciële doelstelling. 

Bij TCE zit de uitgever zelf aan de knoppen. Anders dan bij Youtube waarbij de voorwaarden worden bepaald vanuit het platform, is TCE een ecosysteem tussen uitgevers. Je bepaalt zelf wat je deelt, met wie en tegen welke prijs en voorwaarden. Dit kan op een niche, nationaal, internationaal en zeker ook lokaal. 

We zijn trots onze eerste lokale titels op TCE. We nodigen alle lokale- en regionale partijen van harte uit dit voorbeeld te volgen, en meer te halen uit bijzondere content. Meer informatie over samenwerken op TCE? Mail: joris@tce.exchange of check https://tce.exchange

Sign up for our newsletter