TCE - The Content Exchange TCE - The Content Exchange

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacyverklaring van The Content Exchange (TCE). TCE neemt uw privacy serieus en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. TCE verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-08-2020.

Inhoudsopgave

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 2. Welke informatie gebruikt TCE, voor welke doelen en hoe lang?
 3. Wat zijn cookies en hoe worden cookies door TCE gebruikt?
 4. Met welke partijen deelt TCE uw persoonsgegevens?
 5. Profilering en cookies
 6. Hoe worden uw persoonsgegevens door TCE beschermd?
 7. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU doorgegeven?
 8. Websites van derden
 9. Welke privacyrechten heeft u?
 10. Wijzigingen van deze privacy verklaring
 11. Wat kunt u doen als u klachten heeft?

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Het platform tce.exchange is een online dienst die wordt aangeboden door The Content Exchange B.V. (hierna: ‘TCE’ of ‘wij’). TCE houdt kantoor in Vlissingen, aan de Gildeweg 39-A te (4383 NJ) Vlissingen. TCE staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75692902.

TCE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die wordt beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over hoe TCE met uw privacy omgaat of als u uw privacyrechten (zie hierna) wilt uitoefenen kunt u met TCE contact opnemen.

Als u privacy-vragen heeft, kunt u mailen naar privacy@tce.exchange.

2. Welke informatie gebruikt TCE, voor welke doelen en hoe lang?

Via het platform tce.exchange biedt TCE diensten aan. Daarbij verwerkt TCE persoonsgegevens. Soms werkt TCE daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. TCE houdt zich daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de AVG. 

Gegevens over gebruik van het TCE platform

Als u ons platform bezoekt, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens.

Technische- en bezoekgegevens om het platform van TCE goed te kunnen laten werken. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze website bezoekt. TCE gebruikt deze gegevens om het platform te beveiligen, en om het platform aan te passen en te verbeteren.

Trackinggegevens om de effectiviteit van onze applicatie te meten.

Als u geen account heeft bij TCE, dan verwerkt TCE deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goedwerkende en financieel duurzame dienst aan te bieden waarmee u content kunt aankopen. Als u wel een account heeft dan verwerkt TCE die gegevens om de overeenkomst tussen u en TCE uit te voeren.

TCE bewaart de gegevens zo lang als nodig voor de hierboven genoemde doeleinden.

Accountgegevens

Om gebruik te maken van het platform van TCE moet u een account aanmaken. U bent verplicht bij het aanmaken van een account de volgende gegevens op te geven: Naam, e-mail adres, telefoonnummer, organisatie en uw rol/functie. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te identificeren tijdens het inloggen en voor het versturen van diverse mails.

TCE stuur onder meer nieuwsbrieven. TCE kan ook een betalingsherinnering sturen. 

Deze gegevens gebruikt TCE om de overeenkomst met u uit te voeren. 

Daarnaast verwerken wij bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten en zo te bepalen welke producten of diensten wij aanbieden.
 • om u gepersonaliseerde content aan te bieden op de website (zie ook het kopje profilering).
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website, diensten en producten, te verbeteren.

3. Wat zijn cookies en hoe worden cookies door TCE gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webapplicatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de webapplicatie bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

Soorten cookies

We maken gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om het TCE platform goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven wanneer u dat wenst. 

Daarnaast gebruikt TCE tracking cookies om te zien of u het platform al eerder heeft bezocht. 

Ook maakt TCE gebruik van zogenaamde sessie-cookies. 

Analytische cookies stellen ons in staat om het gebruik van het platform te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe het TCE platform wordt gebruikt, naar welke informatie gebruikers op zoek zijn en welke functionaliteit het meest wordt gebruikt. We analyseren en verbeteren het platform continu om de ervaring voor gebruikers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we herleiden naar personen. We maken gebruik van Google Analytics en HotJar om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd. Voor meer informatie over wat deze partijen met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google en HotJar. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Het TCE platform werkt uitsluitend als u cookies toestaat. 

4. Met welke partijen deelt TCE uw persoonsgegevens?

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van het TCE platform. 

TCE kan uw gegevens ook aan derden verstrekken als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

5. Personalisatie en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en de gegevens die u hebt achtergelaten op de website).

Door uw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde content aan u toesturen of in de app of websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. 

6. Hoe worden uw persoonsgegevens door TCE beschermd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

7. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU doorgegeven?

TCE of door TCE ingeschakelde verwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER opslaan of verwerken als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy- en cookieverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

9. Welke privacyrechten heeft u?

Account

Als u een account heeft op het TCE platform, kunnen bepaalde persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, door u worden gewijzigd via de self-service omgeving: https://app.tce.exchange 

Wanneer u niet in het bezit bent van een account en toch graag uw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kunt u contact opnemen via privacy@tce.exchange. Hieronder worden uw rechten verder omschreven. U kunt al uw verzoeken richten aan privacy@tce.exchange.

Inzage en rectificatie/correctie

U kunt een overzicht opvragen van al uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Via hetzelfde mailadres kunt u een verzoek doen tot wijziging of correctie van uw gegevens. TCE zal op deze verzoeken zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen een maand, reageren, tenzij verlenging van deze termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar

U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van marketinginformatie. De e-mails die TCE verstuurt bevatten allemaal een afmeldmogelijkheid. Als u zichzelf via deze mogelijkheid afmeldt, zult u dat soort berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat TCE uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u TCE daarom verzoeken.

Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na een dergelijk verzoek om verwijdering door ons worden bewaard, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die TCE verwerkt, betwist, of omdat u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door TCE, kunt u verzoeken om een dergelijke beperking.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van uw persoonsgegevens door TCE gebaseerd is op uw toestemming en via geautomatiseerde procedures wordt verricht, heeft u het recht om te verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens die u aan TCE heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen.

Intrekken toestemming

Als een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief